Фабрична обиколка

Фабрична среда:

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Сертификат

1 (1)

FSC сертифициране на горите

1 (2)

Сертифициране на системата за управление на качеството ISO9001

1 (3)

Сертифициране на системата за управление на околната среда ISO14001

Производствен процес:

1 (1)

Проучете формата

1 (2)

Производствена плесен

1 (3)

Целулоза

1 (4)

Мокра ембрионна форма

1 (5)

Горещо пресоване

1 (6)

Матрица за рязане на пластмаса

1 (7)

Складиране на опаковки