Характеристики на опаковката на целулоза

1 (4)

Опаковката преминава през цялата система на веригата за доставки от суровини, доставки, производство, продажба и употреба и е свързана с човешкия живот. С непрекъснатото прилагане на политиките за опазване на околната среда и засилването на намеренията на потребителите за опазване на околната среда, „зелените опаковки” без замърсяване получават все повече и повече внимание. Пластмасовите изделия, особено разпененият полистирол (EPS), имат предимства при ниска цена и добри показатели и се използват широко в областта на опаковането. Това ще унищожи околната среда и ще причини „бяло замърсяване“.

Продуктите за формоване на целулоза са първични влакна или вторични влакна като основна суровина, а влакната се дехидратират и образуват от специална плесен, след което се изсушават и интегрират, за да се получи вид опаковъчен материал. Лесно е да се получат суровините, без замърсяване в производствения процес, продуктите имат предимства в антисеизмични, буферни, дишащи и антистатични характеристики. Също така е рециклируем и лесен за разграждане, така че има широка перспектива за приложение в областта на опаковките на електронната индустрия, ежедневната химическа промишленост, прясна и т.н.


Време за публикуване: 27 октомври 2020 г.